Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2014

greendiamond
greendiamond

I jeśli kiedykolwiek za mną zatęsknisz, to pamiętaj, ja nie uciekłam, to ty pozwoliłeś mi odejść.

 

Reposted fromxBlueBerry xBlueBerry viaazathiana azathiana

July 02 2014

greendiamond
5654 bad2 500
Reposted fromitsnotiw itsnotiw viaazathiana azathiana
5004 88b9 500
Reposted frombinar binar viaazathiana azathiana
greendiamond
0642 918f
Reposted fromthesmajl thesmajl viaazathiana azathiana
6496 a5f9
Reposted frompengin pengin viaazathiana azathiana
greendiamond
3288 36d3 500
Reposted fromnieuczesana nieuczesana viaazathiana azathiana
greendiamond
I nawet ładny ten świat, tylko cholernie w nim człowiekowi niewygodnie.
— Tomasz Lem
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viaazathiana azathiana
4391 a840 500
Reposted fromtayfun tayfun viaazathiana azathiana
greendiamond
7689 1297
greendiamond
greendiamond
3011 d50f 500
greendiamond
9869 c162
Reposted fromczarnemleko czarnemleko viaazathiana azathiana
greendiamond
O trzeciej nad ranem przychodzą człowiekowi do głowy różne rzeczy. To to, to tamto. Z każdym tak jest. Dlatego człowiek musi wymyślić sobie sposób, jak się temu przeciwstawić.
— Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
Reposted fromazathiana azathiana
greendiamond
Najgorzej z Tobą gdy się już nie martwisz
o siebie
Gdy Ci wszystko jedno
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie viaazathiana azathiana
greendiamond
Tę wąską, czarną gumkę, która ściąga włosy,
W nocy nosi na ręce, żeby nie zginęła,
jej nocne obyczaje są zaskakujące,
długo by można na ten temat.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromjujube jujube viaazathiana azathiana
greendiamond
Może to głupie, ale czasem coś się udaje  tylko dlatego, że wierzysz, że się uda. To chyba najlepsza definicja wiary, jaką  znam.
— King
Reposted fromsafeway safeway viaazathiana azathiana

June 24 2014

greendiamond
1831 a691
Reposted frombeyooonce beyooonce viamefir mefir
greendiamond
Nie wolno tak rozkochiwać, aby potem sobie iść.
— Power of Trinity
greendiamond
1291 dc31
Reposted fromuoun uoun viasamozatrucie samozatrucie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl